گفتمان قلم Goftman galam

بررسي ، تحليل و آموزش دروس دوره ابتدائي و... (چهارم )

نمونه سوال علوم تجربی پایه ی چهارم ابتدایی

 

نام ونام خانوادگی :..............................................آزمون علوم تجربی پایه ی

چهارم                              در خردادماه                       زمان : 60 دقیقه                      

1-‏‏ سنگ مرمر ، درگروه کدام یک از سنگ های زیر قرار می گیرد؟

 الف ) آذرین بیرونی               ب ) رسـوبی                ج) آذرین درونی                    د) دگرگون شده

2- به رگ هایی که از قلب خارج می شوند و به همه ی اندام های بدن می روند چه می گویند.

 الف)سیاهرگ                      ب) سرخ رگ                          ج) شـاهرگ                                    د) مـویرگ

3- قدرت یک آهنربای الکتریکی به چه چیزی بستگی دارد؟

الف) تعداد دور سیم پیچ                                  ب) میزان قدرت جریان الکتریسته

ج) قطب های آهن ربا                                        د) گزینه ی الف و ب درست است.

4- قسمت مایع خون چه نام دارد؟

الف ) گلبول قرمز                 ب ) گلبول سفید                             ج ) پلاسما                          د) سیتوپلاسم

5- كدام يك از اعضاي بدن وظيفه پاكيزه كردن خون را به عهده دارند؟

الف) قلب                            ب)كليه ها                                       ج) شش ها                            د) سرخرگ

6- کدام یک از کانی های زیر به صورت خالص در معدن یافت می شود ؟

         الف ) نمک                    ب) آهن                                         ج ) مس                                    د) طلا

7- دو کفه ای ها جزو کدام گروه از بی مهرگان هستند؟

الف) نرم تنان                         ب) خارتنان                                  ج) اسفنج ها                           د) کیسه تنان

8- یک بارگردش زمین به دور خورشید چه مدت طول می کشد ؟

الف ) 88روز                             ب) 12ساعت                             ج ) 365روز                           د ) 24ساعت 

9- تخم کرم ..............................با آشامیدن آب آلوده یاخوردن سبزی ها  و میوه هایی که خوب شسته وضد عفونی نشده باشند ، وارد روده می شود  و  غذای گوارش شده ی انسان را می خورد.

 

10-  بعضی از سنگ ها براثر سرد شدن مواد بسیار داغی که قبلاً در داخل زمین بوده اند ، به وجود می آیند که به این سنگ ها .....................................گفته می شود.

11-  هریک از دو سر آهن ربا ..............................نامیده می شود.

 

12-  نام قسمت های مختلف سلول زیر را ، در مقابل هر فلش بنویسید.


13-در محل ها و وسایل زیر از چه نوع آینه ای استفاده می شود ؟

آرایشگاه  (............................)       سر پیچ جاده (...............................)        کوره ی آفتابی (...........................)                 

14-  اصطلاحات زیر را تعریف کنید.

مدار الکتریکی :..................................................................................................................................................

 

باز تابش نور:.....................................................................................................................................................

انگل:................................................................................................................................................................


15-کار گلبولهای سفید خون چیست؟


16-از سنگ ها و کانی ها چه استفاده هایی می شود ؟ ( چهار مورد)

 

لوله ای

 

پهن

 

حلقوی

 

17-در جدول روبه رو نام سه گروه از کرم ها آمده .

برای هر کدام یک مثال بزنيد ؟


18-   جسم رسانا و نارسانا را تعریف کنید و برای هر کدام  یک مثال بزنید


19-  جمله های صحیح و غلط را با گذشتن علامت (×) مشخص کنید.

-  زمیـن ، بـــزرگ تـرین سیـاره ی مـنـظـومـه ی شـمـسـی اسـت.        ص              غ

-  هوا مخلوطی از چند گاز است که مهم ترین آن ها کربن دی اکسید است.        ص              غ

-  سنگ های رسوبی در کوه های البرز و زاگرس به فراوانی یافت می شـود.         ص              غ

-  خاصیـت آهـن ربـایـی در قـطـب هـای آهـن ربـا بـیـشـتـر اسـت.        ص              غ

 

   پیروز و سربلند باشید.   

+ نوشته شده در  یکشنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۱ساعت 19:47  توسط نريمان عباسي ( Nariman Abbasi )  |